​By Vilain Dynamite Clay 65ml

520,000 449,000

Tóm tắt công dụng của sáp vuốt tóc By Vilain Dynamite Clay:

  • Độ giữ nếp: khả năng giữ nếp tóc trung bình, giữ tốt đối với mái tóc từ mỏng đên trung bình (8/10)
  • Độ bóng tóc: hoàn thiện mờ (4/10)
  • Độ texture và volume: khả năng tạo phồng rất tốt (9/10)
By Vilain Dynamite Clay
​By Vilain Dynamite Clay 65ml

520,000 449,000