​By Vilain Blow 7g

500,000 480,000

Công dụng của Bột tạo phồng tóc By Vilain Blow:

  • Độ giữ nếp: Trung bình
  • Độ bóng: Hoàn thiện mờ
  • Độ texture và volume: Tạo độ phồng cao cho tóc
  • Thay đổi kiểu tóc linh hoạt

Cho phép đặt hàng trước

by vilain blow
​By Vilain Blow 7g

500,000 480,000