Showing all 10 results

Hanz De Fuko là nơi nghiên cứu ra các sản phẩm từ thiên nhiên. Các dòng sản phẩm Hanz De Fuko cao cấp như: Sáp Hanz DeFuko Claymation, Quicksand, Modify Pomade, Sponge Wax, Hybridized Wax, Gravity Paste, Scheme Cream, Natural Conditionner, Natural Shampoo.