Dapper Dan Matt Clay 100ml

530,000 429,000

Tóm tắt công dụng Dapper Dan Matt Paste:

  • Độ giữ nếp: strong hold – giữ nếp mạnh mẽ (9/10)
  • Độ bóng: hoàn thiện mờ (2/10)
  • Mùi hương: Smoked Saffron & Leather
  • Dễ dàng restyle lại
  • Độ Texture và Volume: khả năng kết dính tốt, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng
  • Chất tóc phù hợp: tóc trung bình đến dày
dapper dan matt clay
Dapper Dan Matt Clay 100ml

530,000 429,000