Suavecito Matte Pomade 113g

400,000 349,000

Tóm tắt công dụng Pomade gốc nước Suavecito Matte Pomade 113g:

  • Độ giữ nếp: trung bình, giữ nếp lâu
  • Độ bóng: hoàn thiện mờ
  • Khả năng restyle: dễ dàng
  • Mùi hương: Original Fragrance
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng
  • Chất tóc phù hợp: mọi loại tóc
suavecito matte pomade 113g
Suavecito Matte Pomade 113g

400,000 349,000