Suavecito Firme Hold Pomade 113g

400,000 349,000

Tóm tắt công dụng Pomade gốc nước Suavecito Firme Hold Pomade 113g:

  • Độ giữ nếp: firm hold – giữ nếp từ trung bình đến cao (7/10)
  • Độ bóng: 3/10 – hoàn thiện tự nhiên
  • Texture và Volume: 8/10
  • Khả năng làm sạch: dễ dàng gội rửa
  • Chất tóc thích hợp: mọi loại tóc
suavecito firme hold pomade
Suavecito Firme Hold Pomade 113g

400,000 349,000