Sáp vuốt tóc Dandy Lighthouse 57g

220,000

Tóm tắt công dụng
  • Độ giữ nếp: 4/5
  • Độ bóng: Không bóng
  • Chất tóc phù hơp: Mái tóc mỏng, trung bình, dầu
  • Mùi hương: hương phô mai.
Sáp vuốt tóc Dandy Lighthouse 57g

220,000