Dapper Dan Ultra Matte 100ml

500,000 449,000

Tóm tắt công dụng Dapper Dan Ultra Matte 100ml:

  • Độ giữ nếp: super hold clay – giữ nếp cực kì mạnh mẽ (9.5/10)
  • Độ bóng: ultra matte – hoàn thiện mờ tự nhiên (4/10)
  • Mùi hương: vani kết hợp với quả mâm xôi
  • Dễ dàng restyle lại
  • Độ Texture và Volume: khả năng kết dính tốt, tạo texture đẹp mắt và tạo độ phồng cao
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng
  • Chất tóc phù hợp: mọi loại tóc, đặc biệt là tóc dày
Dapper Dan Ultra Matte Pomade
Dapper Dan Ultra Matte 100ml

500,000 449,000