Patricks M3 – Matte Finish | Strong Hold Styling Product – 75g

1,600,000 1,399,000

  • ✓ Sản xuất: tại Mỹ
  • ✓ Mã sản phẩm: M3
  • ✓ Trọng lượng: 75g
  • ✓ Thương hiệu: Patricks
  • ✓ Độ bóng: Không bóng
  • ✓ Độ giữ nếp: Trung bình
  • ✓ Kiểu tóc: Dùng cho mọi loại tóc
  • ✓ Phân phối tại: Chuỗi Tiến Đích Shop
  • ✓ Danh mục sản phẩm: Tạo kiểu và chăm sóc tóc.
Patricks M3 – Matte Finish | Strong Hold Styling Product – 75g
Patricks M3 – Matte Finish | Strong Hold Styling Product – 75g

1,600,000 1,399,000