Sáp Mane Man Matte Paste

520,000 480,000

Công dụng của Mane Man Matte Paste

  • Khả năng giữ nếp: 6.5/10 – tùy thuộc vào tóc và cách sử dụng
  • Độ bóng: 4/10 – mờ dần theo thời gian, khoảng 30 phút sau khi tạo kiểu là mái tóc của bạn trông sẽ tự nhiên
  • Restyle: 6.5/10 – dễ dàng điều chỉnh lại tóc sau khi đội mũ bảo hiểm
  • Texture và Volume: 6.5/10 – liên kết tóc tốt và tạo độ phồng cao
  • Loại tóc phù hợp: Tóc ngắn đến trung bình
Sáp Mane Man Matte Paste
Sáp Mane Man Matte Paste

520,000 480,000