​Sáp Osis+ 4 Flex Wax 85ml

  380,000 349,000

  Tóm tắt công dụng sáp vuốt tóc osis+ flex wax:
  • Độ giữ nếp: Ultra strong – giữ nếp mạnh mẽ (9/10)
  • Độ bóng: hoàn thiện mờ tự nhiên
  • Độ texture và volume: 7/10
  • Mùi hương: hương dâu
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng
  ​Sáp Osis+ 4 Flex Wax 85ml

  380,000 349,000