Murray’s Barber’s Talc

    350,000

    Murray’s đã có một bức đột phá trong phát triển sản phẩm mới. Nếu bạn là tín đồ của hãng Murray’s USA thì chắc chắn sẽ không thể qua sản phẩm mới ra này. Murray’s Barber’s Talc là một dạng bột khử mùi cơ thể nam cao cấp của hãng, chắc chắn bạn cần nó chứ?

    Murray’s Barber’s Talc

    350,000

    Danh mục: