Sáp vuốt tóc Kevin Murphy Rough Rider 30g vr5

320,000 279,000

Tóm tắt công dụng Kevin Murphy Rough Rider 30g V3 2019:

  • Khả năng gữ nếp (Hold): 8.5/10 – cực kì mạnh mẽ, có khả năng giữ nếp trên 12h
  • Độ bóng trên tóc (shine): 3/10 – hoàn thiện mờ tự nhiên
  • Texture sau khi tạo kiểu tóc: 6/10
  • Độ phồng tự nhiên (Volume): 7.5/10
  • Khả năng gội rửa: 5/10
Sáp vuốt tóc Kevin Murphy Rough Rider 30g vr5

320,000 279,000