Hanz De Fuko Modify Pomade

    520,000 499,000

    Hanz De Fuko Modify Pomade là dòng sản phẩm khá lâu đời của Hanz De Fuko, Modify Pomade vẫn được giữ nguyên nét cổ điển của pomade gốc nước. Sản phẩm được nhập khẩu 100% tại Hanz De Fuko USA.

    Hanz De Fuko Modify Pomade chính hãng
    Hanz De Fuko Modify Pomade

    520,000 499,000