Hanz De Fuko Gravity Paste

    520,000 499,000

    Wax vuốt tóc Hanz De Fuko Gravity Paste nhập khẩu chính hãng tại Hanz De Fuko USA. Hanz De Fuko Gravity Paste cao cấp được làm theo công nghệ “Super-Grip”. Vậy Super-Grip là công nghệ gì?

    Hanz De Fuko Gravity Paste 56g chính hãng
    Hanz De Fuko Gravity Paste

    520,000 499,000