Hanz De Fuko Style Lock HairSpray 255g

600,000 579,000

 Tóm tắt công dụng:

  • Độ giữ nếp: Extreme Hold – giữ nếp mạnh mẽ nhưng không gây bết hay khô tóc 
  • Độ bóng: Bóng nhẹ
  • Độ Texture và Volume: liên kết tóc tốt và tạo độ phồng cao
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng
hanz-de-fuko-style-lock-hair-spray
Hanz De Fuko Style Lock HairSpray 255g

600,000 579,000