Battle Born Matte Paste 114g

600,000 549,000

  • Khả năng giữ nếp: Tốt & mạnh mẽ
  • Độ bóng trung bình, hoàn thiện tự nhiên
  • Volume & Textutred ở mức hoàn thiện tốt
  • Thời gian giữ nếp tối đa trong khoảng 8 tiếng
  • Re-style dễ dàng nếu tóc bị mất nếp hoặc rối nếp.
Sáp vuốt tóc Battle Born Matte Paste 114g
Battle Born Matte Paste 114g

600,000 549,000